Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


02.06.2009

Zapraszamy na szkolenie:
"Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych ze środków EFS

Instytucja Szkoleniowa Stowarzyszenia Dobrej Nadziei zaprasza na szkolenie Zasada równych szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych ze środków EFS", które odbędzie się  w Krakowie (termin do uzgodnienia), przy ul. Batorego 5. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób i organizacji zajmujących się aplikowaniem i wdrażaniem projektów PO KL. W związku z obowiązującymi od 01. 04. 2009 wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie dokonywania wyborów projektów, projektodawcy zobowiązani są do zachowania zasady róności szans kobiet i mężczyzn zgodnie ze standardem minimum. Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy z problematyki gender mainstreaming oraz praktycznych umiejętności związanych z zastosowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn w procesie konstruowania i realizacji projektów. Udział w zajęciach jest odpłatny, koszt uczestnictwa wynosi 200 pln, dla drugiej osoby z tej samej organizacji 180 pln. Szczegółowe informacje w dziale Szkolenia.


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »