Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


Kadra 2018

mgr Katarzyna Pytko - Kiełkowska – kierownik Ośrodka, pedagog, specjalista z zakresu zarządzania w organizacjach pomocy społecznej i w ochronie zdrowia


mgr MAGDALENA WOJNAR - mgr psychologii , psychoterapeuta (nr 189) i superwizor psychoterapii (nr 49) Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr AGNIESZKA TURKOT - psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta PTP nr 502

mgr AGNIESZKA PIDŁYPCZAK – mgr psychologii i mgr pedagogiki, ukończyła Szkołę Psychoterapii przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, przygotowującą do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; posiada doświadczenie w zakresie interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej w sytuacjach katastrof i masowych wydarzeń traumatycznych , ponadto zdobyła doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy psychologicznej pracując w takich instytucjach, jak Poradnia Psychoterapii, Dzienne Oddziały Psychiatryczne, Dom Pomocy Społecznej, Dom Dziecka.

mgr MARTYNA OLCZYK - mgr psychologii , ukończone szkolenie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP; członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

mgr PAWEŁ FUKSIEWICZ - mgr psychologii, ukończone szkolenie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP w Ośrodku Szkoleń Systemowych, który posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.Ukończył szkolenie z zakresu psychotraumatologii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie w trakcie specjalizacji klinicznej.

mgr BEATA KRZYŻANOWSKA - terapeuta, ukończone szkolenie psychologiczne i psychoterapeutyczne w IPS w Warszawie, ukończone całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Katedrze Psychiatrii CM UJ, w trakcie certyfikacji PTP

mgr BARBARA BIALIKIEWICZ - psycholog, ukończone całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Katedrze Psychiatrii CM UJ, w trakcie certyfikacji PTP

mgr PATRYCJA KRAJEWSKA -psycholog, ukończone całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty PTP; ukonczone Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego; ukończone szkolenie "Psychoterapia Praktyczna"; w ośrodku prowadzi m.in. kwalifikację do psychoterapii oraz terapię indywidualną i poradnictwo specjalistyczne

mgr AGATA JOANNA CYGANIEWICZ - psycholog; w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTP

mgr DOROTA OTWINOWSKA -psycholog; ukończone szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty PTPI; ukończone kursy: integratywna terapia zaburzeń depresyjnych; integratywna terapia zaburzeń lękowych; diagnoza kliniczna DSM IV; psychoterapia i poradnictwo; warsztat dla specjalistów pracujących z rodzinami; hipnoza kliniczna w psychoterapii, pomocy psychologicznej, poradnictwie i medycynie; psychoterapia par; psychoterapia jedzących za duzo; choroba i smierć - od walki i lęku do spokoju i miłości. Staże w Kinice Psychiatrii w Riedstadt (Niemcy) i Katedrze Psychoterapii Cillegium Medicum UJ

mgr ALEKSANDRA CZOSNYKA - psycholog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTP;

mgr ANNA ZBOROWSKA - psycholog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTP;

mgr BARBARA SANETRA - psycholog; w trakcie certyfikacji PTPI;

mgr BARTOSZ GAWOROWSKI - terapeuta, ukończone całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w KCP w Krakowie, w trakcie certyfikacji PTP ; ukończone studia w zakresie neuropsychologii i neuronauki w WSPS w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

mgr MAŁGORZATA PILNIEWICZ - psycholog, ukończona 4-letnia szkoła psychoterapeutyczna

mgr BEATA BYSTRANOWSKA - ukończone studia z zakresu seksuologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty GESTALT

mgr ANNA PASTERNAK - pedagog, uprawnienia w zakresie mediacji rodzinnych, ukończone szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin, członek Sekcji Psychoterapii PTP

mgr TOMASZ KŁÓSEK - teolog, w trakcie szkolenia całościowego do certyfikatu psychoterapeuty

mgr MONIKA SOWA - PYRA - pedagog, ukończone Studium Pomocy Psychologicznej, w trakcie szkolenia całościowego do certyfikatu psychoterapeuty PTP

mgr AGNIESZKA KOZIK - psycholog, ukończony kurs socjoterapii i treningu psychologicznego, w trakcie całościowego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTP

mgr PIOTR SUŁEK - psycholog

mgr MONIKA GZYL - psycholog, w trakcie całościowego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP, członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, afiliowanego przy Europejskim Stowarzyszeniu New Lacanian School (NLS)pracownik pierwszego kontaktu:


Lucyna Dąbal


Newsy

17.01.2019

Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »