Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


Kadra 2017

mgr Katarzyna Pytko - Kiełkowska – kierownik Ośrodka, pedagog, specjalista z zakresu zarządzania w organizacjach pomocy społecznej i w ochronie zdrowia 


mgr MAGDALENA WOJNAR - mgr psychologii , psychoterapeuta (nr 189) i superwizor psychoterapii (nr 49) Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

mgr AGNIESZKA TURKOT - psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta PTP nr 502 

mgr AGNIESZKA PIDŁYPCZAK – mgr psychologii i mgr pedagogiki, ukończyła Szkołę Psychoterapii przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, przygotowującą do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; posiada doświadczenie w zakresie interwencji kryzysowej i pomocy psychologiczej w sytuacjach katastrof i masowych wydarzeń traumatycznychpsycholog, ponadto zdobyła doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy psychologicznej pracując w takich instytucjach, jak Poradnia Psychoterapii, Dzienne Oddziały Psychiatryczne, Dom Pomocy Społecznej, Dom Dziecka. 

mgr MARTYNA OLCZYK - mgr psychologii , w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP; członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej 

mgr PAWEŁ FUKSIEWICZ - mgr psychologii, ukończone szkolenie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP w Ośrodku Szkoleń Systemowych, który posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.Ukończył szkolenie z zakresu psychotraumatologii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie w trakcie specjalizacji klinicznej. 

mgr BEATA KRZYŻANOWSKA - terapeuta, ukończone szkolenie psychologiczne i psychoterapeutyczne w IPS w Warszawie,  ukończone całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Katedrze Psychiatrii CM UJ, w trakcie  certyfikacji  PTP

mgr BARBARA BIALIKIEWICZ -
psycholog, ukończone całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Katedrze Psychiatrii CM UJ, w trakcie  certyfikacji  PTP

mgr MARIA SARNECKA - SKALNY - psycholog, ukończone szkolenie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP; 

mgr PATRYCJA KRAJEWSKA -psycholog, ukończone całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty PTP; ukonczone Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego; ukończone szkolenie "Psychoterapia Praktyczna"; w ośrodku prowadzi m.in. kwalifikację do psychoterapii oraz terapię indywidualną i poradnictwo specjalistyczne

mgr JUSTYNA KMIEĆ - pedagog; ukończone szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty PTP; w ośrodku prowadzi poradnictwo rodzinne 

mgr AGATA JOANNA CYGANIEWICZ - psycholog; w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTP 

mgr DOROTA OTWINOWSKA -psycholog; ukończone szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty PTPI; ukończone kursy: integratywna terapia zaburzeń depresyjnych; integratywna terapia zaburzeń lękowych; diagnoza kliniczna DSM IV; psychoterapia i poradnictwo; warsztat dla specjalistów pracujących z rodzinami; hipnoza kliniczna w psychoterapii, pomocy psychologicznej, poradnictwie i medycynie; psychoterapia par; psychoterapia jedzących za duzo; choroba i smierć - od walki i lęku do spokoju i miłości. Staże w Kinice Psychiatrii w Riedstadt (Niemcy) i Katedrze Psychoterapii Cillegium Medicum UJ 


mgr ALEKSANDRA CZOSNYKA - psycholog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTP; 

lek. med. ANDRZEJ KRAS - lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii; ukończony kurs psychoterapii psychodynamicznej, w trakcie uzyskiwania certyfikatu PTPP oraz PTP; dyplom całościowej szkoły terapii zaburzeń seksualnych prof. Lwa Starowicza, w trakcie uzyskiwania certyfikatu PTS

mgr AGNIESZKA KOPEĆ - psycholog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTP; asystent w Zakładzie Promocji Zdrowia Collegium Medicum UJ 

mgr ANNA ZBOROWSKA - psycholog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTP; 

mgr BARBARA SANETRA - psycholog; w trakcie certyfikacji PTPI; 

mgr BARTOSZ GAWOROWSKI - terapeuta, ukończone całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w KCP w Krakowie, w trakcie  certyfikacji  PTP ; ukończone studia w zakresie neuropsychologii i neuronauki w WSPS w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

pracownik pierwszego kontaktu:  

Lucyna Dąbal
Kaja Nawrocka


Newsy

05.01.2018

Stowarzyszenie rozpoczęło realizację Programu opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin


czytaj »