Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


15.02.2010

Szkolenie

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych ze środków EFS - 11.03.2010


Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób i organizacji zajmujących się aplikowaniem i wdrażaniem projektów POKL.

Koszt uczestnictwa wynosi 150 zł, dla drugiej osoby z tej samej organizacji 100 zł.

Szkolenie odbędzie się 11.03.2010 w Krakowie przy ul. Batorego 5.

W związku z obowiązującymi od 01.04.2009 wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dokonywania wyborów projektów, projektodawcy zobowiązani są do zachowania równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie ze standardem minimum.

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy z problematyki gender mainstreaming oraz praktycznych umiejętności związanych z zastosowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn w procesie konstruowania i realizacji projektów.

Zakres tematyczny:

  1. Różnice międzypłciowe (biologiczne, psychologiczne, kulturowe).
  2. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na płeć.
  3. Wprowadzenie do tematyki gender mainstreaming (źródła, historia, ustalenia).
  4. Włączanie perspektyw płci - zasada równości szans kobiet i mężczyzn.
  5. Rozporządzenia i ważne dokumenty związane z wdrażaniem zasady równości szans w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
  6. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL.
  7. Kryteria dostępu w ocenie merytorycznej projektów - standard minimum (w świetle Zasad Dokonywania Wyborów Projektów w ramach POKL z dnia 01.04.2009).
  8. Warsztat praktyczny.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu (12) 262 97 19 w godzinach 10.00 - 14.00 u pani Diany Popik lub pani Kingi Deli.

Ilość miejsc ograniczona.

Numer konta, na który należy dokonać wpłaty zostanie przesłany państwu po zakwalifikowaniu się na szkolenie.


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »