Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


15.02.2010

Szkolenie

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych ze środków EFS - 11.03.2010


Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób i organizacji zajmujących się aplikowaniem i wdrażaniem projektów POKL.

Koszt uczestnictwa wynosi 150 zł, dla drugiej osoby z tej samej organizacji 100 zł.

Szkolenie odbędzie się 11.03.2010 w Krakowie przy ul. Batorego 5.

W związku z obowiązującymi od 01.04.2009 wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dokonywania wyborów projektów, projektodawcy zobowiązani są do zachowania równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie ze standardem minimum.

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy z problematyki gender mainstreaming oraz praktycznych umiejętności związanych z zastosowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn w procesie konstruowania i realizacji projektów.

Zakres tematyczny:

  1. Różnice międzypłciowe (biologiczne, psychologiczne, kulturowe).
  2. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na płeć.
  3. Wprowadzenie do tematyki gender mainstreaming (źródła, historia, ustalenia).
  4. Włączanie perspektyw płci - zasada równości szans kobiet i mężczyzn.
  5. Rozporządzenia i ważne dokumenty związane z wdrażaniem zasady równości szans w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
  6. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL.
  7. Kryteria dostępu w ocenie merytorycznej projektów - standard minimum (w świetle Zasad Dokonywania Wyborów Projektów w ramach POKL z dnia 01.04.2009).
  8. Warsztat praktyczny.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu (12) 262 97 19 w godzinach 10.00 - 14.00 u pani Diany Popik lub pani Kingi Deli.

Ilość miejsc ograniczona.

Numer konta, na który należy dokonać wpłaty zostanie przesłany państwu po zakwalifikowaniu się na szkolenie.


Newsy

05.01.2018

Stowarzyszenie rozpoczęło realizację Programu opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin


czytaj »