Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


02.08.2010

Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu "Seksualność niepełnosprawnych - fakty i mity ..."

W okresie od 02.08.2010 do 30.11.2010, Stowarzyszenie realizuje zadanie współfinansowane przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego „Seksualność niepełnosprawnych – fakty i mity, warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych z zakresu seksualności i higieny intymnej.”

Głównym celem zadania jest edukacja rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie poszerzenia świadomości, rozwijania umiejętności wychowawczych i radzenia sobie z seksualnością podopiecznych. Szkolenie ma przygotować rodziców i opiekunów do podejmowania przez ich podopiecznych ról osobistych w życiu dorosłym ze szczególnym naciskiem na sferę seksualną, jak również służy nabyciu umiejętności sprawnego komunikowania i informowania podopiecznych w zakresie fizjologii i biologii ciała, higieny i zabiegów pielęgnacyjnych, prokreacji, tożsamości płciowej i profilaktyki wykorzystywania seksualnego. Szkolenie ma pozwolić uniknąć kierowania się stereotypami i mitami w rozmowach i codziennym kontakcie oraz pozwolić spojrzeć na niepełnosprawność w sposób bardziej kompleksowy dzięki czemu rozwiązywanie problemów uczuciowych i seksualnych podopiecznych stanie się łatwiejsze.


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »