Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


16.08.2010

"Spartakiada Dobrej Nadziei"
"Klucz do sukcesu"

Stowarzyszenie rozpoczyna realizacje dwóch kolejnych projektów.

„Spartakiada Dobrej Nadziei. Piknik rekreacyjno-sportowy dla osób niepełnosprawnych z miasta Krakowa, powiatów krakowskiego i wielickiego” projekt będzie realizowany w okresie od 16.08.2010 do 29.10.2010 , zadanie współfinansowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Celem głównym projektu jest zorganizowanie pikniku rekreacyjno – sportowego pod nazwą „Spartakiada Dobrej Nadziei” dla osób niepełnosprawnych z WTZ i ŚDS z Krakowa oraz powiatów krakowskiego i wielickiego. Działanie przysłużyć się ma zwiększeniu integracji społecznej osób niepełnosprawnych z Krakowa, powiatu krakowskiego i myślenickiego. Cele szczegółowe projektu zakładają: aktywizację społeczną i sportową osób niepełnosprawnych poprzez działania o charakterze integracyjnym i aktywność fizyczną , wzrost zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań na ich temat funkcjonujących w lokalnej społeczności.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać u Koordynatora Projektu p. Małgorzaty Lebiody pod numerem 12 631 04 80


„Klucz do sukcesu. Planowanie ścieżki kariery dla osób niepełnosprawnych”

Projekt partnerski, w którym Liderem jest Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Aktywizacji Społecznej, realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PEFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w formie wspierania wykonania zadania.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez działania skierowane na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Projekt zakłada realizację programu indywidualnego i warsztatowego o charakterze edukacyjno-wspierającym dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. Obejmuje on teren miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, myślenickiego i wielickiego. Jego celem jest zminimalizowanie problemu wykluczenia społecznego oraz aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez wyposażenie uczestników w niezbędne narzędzia potrzebne na rynku pracy. Uczestnikami projektu mogą zostać osób niepełnosprawne z Krakowa oraz trzech wymienionych powiatów, podopieczni instytucji oferujących opiekę osobom niepełnosprawnym (Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy).

Okres realizacji projektu: 16.08.2010 – 10.12.2010.
Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać u Koordynatora Projektu p. Kingi Deli i Małgorzaty Lebiody pod numerem 12 262 97 19


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »