Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


03.09.2010

Szkolenia w ramach projektu "Dziecko krzywdzone - profilaktyka, interwencja i wczesna pomoc" 

Stowarzyszenie zaprasza na szkolenia we wrześniu i październiku w ramach realizacji projektu "Dziecko krzywdzone - profilaktyka, interwencja i wczesna pomoc" współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Celem zadania jest zapoznanie pracowników oświaty (pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli) oraz osób zajmujących się zawodowo pracą z dziećmi z problemem przemocy w rodzinie, podniesienie ich kompetencji w zakresie diagnozy zjawiska, skutecznej interwencji oraz pracy z rodziną dotkniętą przemocą. Elementem programu jest również wskazanie możliwych dróg pomocy poszczególnym członkom rodziny, z uwzględnieniem przygotowania dzieci i młodzieży do pełnienia ról społecznych i rodzinnych bez uciekania się do stosowania przemocy. Celem dodatkowym jest wyposażenie beneficjentów ostatecznych w praktyczne narzędzia psychologiczne pomagające w walce ze stresem w miejscu pracy i zapobiegające zjawisku wypalenia zawodowego.

Planuje się przeprowadzenie 3 bloków szkoleń, które odbędą się 10 - 11 września, 24 - 25 września oraz 8-9 października 2010 roku w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Batorego 5 w Krakowie. Zajęcia odbywać się będą w grupach ok. 15-osobowych. W ramach zajęć zostaną poruszone następujące tematy:

 1. Definicje przemocy
 2. Rodzaje przemocy (fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbanie)
 3. Stereotypy dotyczące zjawiska przemocy
 4. Mechanizmy powstawania przemocy (społeczne i kulturowe, biologiczne)
 5. Zjawiska towarzyszące przemocy (uzależnienie sprawcy, współuzależnienie ofiar, zaburzenia i choroby psychiczne, strategie stosowane przez sprawców)
 6. Zasady i sposoby prowadzenia programów terapeutycznych wobec stosujących przemoc.
 7. Cykl przemocy
 8. Diagnoza dziecka - ofiary przemocy
 9. Najczęstsze objawy stosowania przemocy wobec dzieci
 10. Charakterystyka ofiar przemocy
 11. Ogólne zasady postępowania z ofiarami przemocy
 12. Budowanie pierwszego kontaktu z dzieckiem - ofiarą przemocy
 13. Rozmowa z rodzicem dziecka, wobec którego stosowana jest przemoc
 14. Przyczyny przemocy wobec dziecka
 15. Aspekty prawne postępowania w przypadku przemocy w rodzinie
 16. Mapa instytucji pomocowych
 17. Stres i zespół wypalenia zawodowego w pracy pedagoga.

Ponadto na czas trwania cyklu warsztatowego i po jego zakończeniu uruchomiony zostanie specjalny adres e-mail: szkolenie.przemoc@gmail.com, na który uczestnicy mogą wysyłać dodatkowe pytania oraz konsultować konkretne przypadki z osobami prowadzącymi warsztat.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i odesłanie jej na adres e-mailowy: instytutdoskonalenia.sdn@gmail.com albo faksem 12 631 04 80, lub o kontakt telefoniczny z Kingą Delą pod nr telefonu: 12 262 97 19 w godz. 9 - 14.


Karta zgłoszeniowa
Zaproszenie
Program warsztatów
Harmonogram warsztatów


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »