Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


25.05.2011

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego dla Studentów!

Od 1 czerwca do 30 grudnia 2011 przy Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia na ul. Stoczniowców 7 w Krakowie działać będzie Punkt Konsultacyjny dla Studentów
, ukierunkowany na profilaktykę interwencyjną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i uzależnionych oraz wsparcie osób z rodzin z problemem alkoholowym. W ofercie Punktu znajdzie się specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, konsultacje psychiatryczne oraz warsztaty profilaktyczne dla studentów I roku.

Do skorzystania z Punktu zapraszamy studentów krakowskich uczelni wyższych, w szczególności:
- osoby ryzykownie używające i nadużywające substancji psychoaktywnych,
- osoby z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika, wychowane w rodzinie z problemem alkoholowym bądź w rodzinie stosującej przemoc fizyczną i psychiczną,
- osoby współuzależnione, doświadczające trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym związane z uzależnieniem członków rodziny,
- wszystkich chcących uzyskać informacje na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, skutków ich używania, form i miejsc, gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc, etc.

W celu skorzystania ze wsparcia specjalistów należy umówić się na spotkanie pod nr telefonu 12 262 92 99. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16:00.

Konsultacje psychologiczne będą możliwe także drogą telefoniczną i mailową, bez konieczności uprzedniej rejestracji: tel. 12 262 92 99, e-mail konsultacje.sdn@gmail.com.

Szczegółowy harmonogram przyjęć psychologa i psychiatry oraz telefonicznego/mailowego dyżuru konsultacyjnego już wkrótce na naszej stronie w zakładce Newsy.

Punkt Konsultacyjny dla Studentów współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Koordynatorem projektu jest Katarzyna Pytko-Kiełkowska.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Gmina Miejska Kraków

www.krakow.pl
www.ngo.krakow.pl


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »