Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


04.07.2011

Stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu "Rozpoznaj przemoc - profilaktyka, interwencja, pomoc"

Od 4 lipca 2011 Stowarzyszenie Dobrej Nadziei realizuje projekt „Rozpoznaj przemoc – profilaktyka, interwencja, pomoc” współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


Głównym celem projektu jest zmniejszenie problemu stosowania przemocy wobec dzieci w ich domach rodzinnych oraz zminimalizowanie szkód wyrządzanych ofiarom.
Zadanie realizowane będzie poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć warsztatowych pn. „Rozpoznaj przemoc – profilaktyka, interwencja, pomoc”, podczas których uczestnicy zdobędą szczegółową wiedzę dotyczącą problematyki przemocy w rodzinie i podniosą swoje kompetencje w zakresie diagnozy zjawiska, skutecznej interwencji i pracy z rodziną dotkniętą przemocą. Elementem programu będzie również wskazanie możliwych dróg pomocy poszczególnym członkom rodziny, z uwzględnieniem przygotowania dzieci i młodzieży do pełnienia ról społecznych i rodzinnych bez uciekania się do stosowania przemocy.

Warsztaty adresowane są do pracowników oświaty (nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych), osób zawodowo pracujących z dziećmi i młodzieżą poza systemem oświaty (pracownicy poradni pedagogicznych, świetlic, klubów młodzieżowych, psycholodzy i pedagodzy prowadzący poradnictwo indywidualne) oraz pracowników pomocy społecznej.
Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na szkolenia jest zatrudnienie na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Czas i miejsce

Warsztaty odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Dobrej Nadziei przy ulicy Batorego 5 i trwają
16 godzin lekcyjnych rozłożonych na 2 dni szkoleniowe. W związku z ograniczoną liczbą miejsc
o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Dostępne terminy:

22 – 23. 09. 2011,  06 – 07. 10. 2011, 11 – 12. 10. 2011, 27 – 28. 10. 2011

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę prowadzącą, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz catering.

Po szczegóły prosimy o kontakt telefoniczny z p. Magdaleną Okońską pod nr telefonu: 668 – 447 – 421 lub mailowo na adres: instytutdoskonalenia.sdn@gmail.com


Dokument do pobrania karta zgłoszeniowa.


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »