Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


20.07.2011

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei rozpoczęło realizację projektu pn. „Szkoła dla rodziców dzieci niepełnosprawnych”.

Od 18 lipca 2011 roku Stowarzyszenie realizuje projekt „Szkoła dla rodziców dzieci niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków PFRON  będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.


Celem projektu jest poprawa funkcjonowania psychologicznego i społecznego rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym poprzez organizację szkoleń kształtujących postawy pozwalające radzić sobie z niepełnosprawnością dziecka, podnoszących kompetencje wychowawcze i umiejętności związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Adresatami projektu są rodzice dzieci w wieku 0-6 lat, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkańcy miasta Krakowa, powiatu krakowskiego i wielickiego, w szczególności osoby, które doświadczają poczucia braku kompetencji rodzicielskich, dla których wychowanie dziecka wiąże się z przeżywaniem silnego stresu, bezradności wobec objawów związanych z zaburzonym rozwojem dziecka.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty obejmujące następującą tematykę:
- podstawy psychologii rozwoju - podstawy rozwoju poznawczego, fizycznego, emocjonalnego i moralnego dzieci niepełnosprawnych
- metody wychowawcze - role rodzicielskie, stawianie granic, potrzeby wychowawcze i edukacyjne dzieci niepełnosprawnych
- uczucia - rozpoznawania uczuć, samokontrola, radzenie sobie z negatywnymi emocjami
- fizjoterapia - omówienie podejść terapeutycznych, które mogą być stosowane w pracy nad różnymi sferami rozwoju dzieci niepełnosprawnych
- komunikacja w rodzinie
- kary, nagrody i ich konsekwencje - promowanie zachowań pozytywnych w wychowaniu, profilaktyka krzywdzenia dzieci
- spotkanie z logopedą dziecięcym.

W czasie zajęć Stowarzyszenie zapewnia opiekę nad dziećmi uczestników w ramach „Kąciku malucha” - zajęcia edukacyjne, plastyczne, gry i zabawy pod okiem pedagogów i psychologów.

Po szczegóły prosimy o kontakt telefoniczny z p. Magdaleną Okońską pod nr telefonu: 668 – 447 – 421

Dokument do pobrania: karta zgłoszeniowa.


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »