Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


01.08.2011

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei rozpoczęło realizację projektu "Szkoła dla rodziców dzieci autystycznych"


Od 1 sierpnia 2011 roku Stowarzyszenie realizuje projekt „Szkoła dla rodziców dzieci autystycznych” współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.Celem projektu jest wsparcie rodziny z niepełnosprawnym, autystycznym dzieckiem poprzez prowadzenie działań o charakterze psychoedukacyjnym, informacyjnym i terapeutycznym.

Adresatem projektu są rodzice dzieci z diagnozą autyzmu, którzy doświadczają poczucia braku kompetencji rodzicielskich, dla których wychowanie dziecka wiąże się z przeżywaniem silnego stresu, bezradności wobec objawów związanych z zaburzonym rozwojem dziecka.

Projekt jest adresowany w szczególności do rodzin, w których relatywnie niedawno zdiagnozowano autyzm dziecka i które w związku z tym wymagają zintensyfikowania działań wspierających, informacyjnych i psychoedukacyjnych w tym zakresie.


W ramach projektu zostana zorganizowane bezpłatne obejmujące następujące bloki tematyczne:

1.Podstawy psychologii rozwoju - podstawy rozwoju poznawczego, fizycznego, emocjonalnego i moralnego dzieci (zajęcia z udziałem lekarza specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży) 2. Najczęściej stosowane metody wychowawcze – role rodzicielskie, granice, profilaktyka krzywdzenia dzieci 3. Uczucia - rozpoznawania swoich uczuć i samokontrola 4. Fizjoterapia - omówienie podejść terapeutycznych, które mogą być stosowane w pracy nad różnymi sferami rozwoju 5. Jak zachęcić dziecko do współpracy - komunikacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem 6. Kary, nagrody i konsekwencje – promowanie zachowań pozytywnych w wychowaniu (zajęcia z udziałem pedagoga specjalnego) 7. Spotkanie z logopedą dziecięcym.


Wszystkie omawiane tematy uwzględniać będą specyfikę wychowania dziecka ze zdiagnozowanym autyzmem.

Projekt zakłada objęcie specjalistyczną opieką dzieci uczestników projektu na czas trwania zajęć (zajęcia edukacyjne i zabawy w „Kąciku malucha” pod okiem pedagogów i psychologów).Po szczegóły prosimy o kontakt telefoniczny z p. Małgorzatą Lebiodą, Moniką Cyboran –Trzebińską lub Anną Porańską  pod nr telefonu: 668 – 447 – 421


Dokument do pobrania: karta zgłoszeniowa.


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »