Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


04.08.2011

"O seksualności niepełnosprawnych - szkolenie doskonalące dla pracowników jednostek pomocy społecznej"Od 4 sierpnia 2011 roku Stowarzyszenie realizuje projekt „O seksualności niepełnosprawnych – szkolenie doskonalące dla pracowników jednostek pomocy społecznej”. Projekt jest współfinsnsowany ze środków PFRON będących w dysozycji Województwa Małopolskiego.


Projekt adresowany jest pracowników jednostek pomocy społecznej mających swoje siedziby na terenie Krakowa oraz powiatu krakowskiego, wielickiego i myślenickiego.


W szkoleniach weźmie udział 60 osób. Głównym celem zadania jest zapoznanie pracowników w/w jednostek z tematyką seksualności i higieny intymnej osób niepełnosprawnych oraz problematyka przemocy seksualnej wobec niepełnosprawnych, w szczególności dzieci. Szkolenie ma przygotować pracowników do kontaktu z niepełnosprawnymi podopiecznymi i ich rodzinami w kontekście podejmowania przez niepełnosprawnych ról osobistych w życiu dorosłym ze szczególnym naciskiem na sferę seksualną, jak również służy nabyciu umiejętności sprawnego komunikowania i informowania podopiecznych w zakresie fizjologii i biologii ciała, higieny i zabiegów pielęgnacyjnych, prokreacji, tożsamości płciowej i profilaktyki wykorzystywania seksualnego. Kolejnym celem działania jest zapoznanie pracowników jednostek pomocy społecznej z problemem przemocy seksualnej, podniesienie ich kompetencji w zakresie diagnozy zjawiska, skutecznej interwencji oraz prawnych aspektach problemu.  Wartością dodaną projektu jest wyposażenie beneficjentów ostatecznych w praktyczne narzędzia psychologiczne pomagające w walce ze stresem w miejscu pracy i zapobiegające zjawisku wypalenia zawodowego.


W ramach zadania zostanie przeprowadzone 16 godzinne szkolenia.


Zajęcia będą odbywały się w 10-15 osobowych grupach, w okresie 10-11.2011.


W ramach zadanie zostanie przeprowadzone 16 godzinne (2, godziny lekcyjne) szkolenie, dwa dni szkoleniowe dla każdej z 4 grup. Zajęcia będą odbywały się w maksymalnie 15 osobowych grupach. Zasadnicza część szkolenia zostanie poświęcona seksualności osób niepełnosprawnych. Uczestnicy zostaną zapoznani z problematyka rozwoju fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście rozwoju seksualnego. Przedstawiony i omówiony zostanie problem dorosłości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie. W trakcie zajęć poruszony zostanie temat stereotypowo postrzegania życia intymnego osób niepełnosprawnych i przedstawione fakty medyczne i psychologiczne na omawianą tematykę.

 


Rekrutacja od 16.08.2011 – w sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z p. Małgorzatą Lebiodą, Moniką Cyboran –Trzebińską lub Anną Porańską  pod nr telefonu: 668 – 447 – 421


Dokument do pobrania: karta zgłoszeniowa.


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »