Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


07.11.2011

„Świąteczne spotkanie artystyczne – warsztaty plastyczne i teatralne dla osób niepełnosprawnych”


Od 2 listopada 2011 roku Stowarzyszenie Dobrej Nadziei realizuje projekt pn. „Świąteczne spotkanie artystyczne – warsztaty plastyczne i teatralne dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Celem projektu jest organizacja imprezy kulturalnej dla osób niepełnosprawnych, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z Krakowa, powiatu krakowskiego i wielickiego, wspierającej aktywność tych osób w sferze artystycznej: teatralnej i plastycznej.

W ramach projektu zorganizowane zostanie dwudniowe świąteczne spotkanie artystyczne dla 55 osób niepełnosprawnych intelektualnie:
•    w pierwszym dniu odbędą się warsztaty plastyczne i konkurs prac dla 35 osób wyłonionych w procesie rekrutacji; po zakończeniu pracy twórczej uczestnicy wezmą udział we wspólnym świątecznym posiłku; prace powstałe w pierwszym dniu spotkania ocenione zostaną przez jury składające się z instruktorów terapii zajęciowej z WTZ Dobrej Nadziei,
•    w drugim dniu odbędzie się wystawa prac biorących udział w konkursie i uroczyste wręczenie nagród laureatom; uczestnicy WTZ Dobrej Nadziei zaprezentują przedstawienie „Opowieść wigilijna”; spotkanie zakończy wspólne śpiewanie kolęd.

Adresatami projektu  są osoby niepełnosprawne, podopieczni specjalistycznych jednostek pomocy społecznej (Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy) z terenu Krakowa, powiatów krakowskiego i wielickiego. Planuje się objąć wsparciem łącznie ok. 55 osób niepełnosprawnych (2 grupy beneficjentów):
•    I grupa: 20 osób z WTZ Dobrej Nadziei biorących udział w przygotowaniu i prezentacji przedstawienia „Opowieść wigilijna”
•    II grupa: 35 osób zrekrutowanych spośród podopiecznych placówek specjalistycznych uczestniczących w warsztatach plastycznych i konkursie artystycznym inspirowanym tematyką Świąt Bożego Narodzenia.

Placówki zainteresowane zgłoszeniem swoich podopiecznych do udziału w „Świątecznym spotkaniu artystycznym” prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Łanoszką pod nr telefonu 12 257 10 32.


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »