Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


23.05.2012

Oferta pracy dla prawnika

 

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko doradca  - prawnik w ramach realizacji projektu „Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (działanie 5.4 Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego).
 
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia wyższego prawniczego,
- praktyki w udzielaniu porad prawnych,
- umiejętności pracy w zespole,
- wysokiej kultury osobistej,
- komunikatywności,
- samodzielności,
- punktualności i obowiązkowości,
- mile widziane doświadczenie w pracy w projektach EFS i świadczeniu poradnictwa obywatelskiego.
 
Obowiązki doradcy - prawnika, m.in.:
- udzielanie porad obywatelskich i prawnych klientom Biura Porad Obywatelskich
- korespondencja e-mailowa i tradycyjna z klientami Biura,
- wypełnianie dokumentacji związanej z obsługą klientów i archiwizacją porad,
- uczestnictwo w cyklicznych Dniach Otwartych BPO, opracowanie materiałów edukacyjnych dla uczestników Dni Otwartych,
- udział w zebraniach zespołu BPO.
 
 
Inne informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV i List motywacyjny) na adres        e-mail sdn.praca@gmail.com (z dopiskiem:  doradca- prawnik BPO).
 
Aplikacje będą przyjmowane do dnia 31 maja 2012 r.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »