Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


20.08.2012

Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu "Edukacja obywatelska młodzieży"

 

W dniu 20 sierpnia 2012 r. rozpoczęło realizację projektu „Edukacja obywatelska młodzieży”.  Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Celem projektu jest wzrost aktywności i postaw obywatelskich młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym z terenu Krakowa i powiatu krakowskiego poprzez edukację obywatelską - wyposażenie młodzieży w niezbędną wiedzę, umiejętności uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym oraz poradnictwo obywatelskie. W wyniku realizacji zakłada się zwiększenie dostępności do bezpłatnej i profesjonalnej porady i informacji obywatelskiej, podniesienie poziomu wiedzy na temat prawa i społeczeństwa obywatelskiego i umiejętności korzystania z niej, rozwój wolontariatu i propagowanie idei poradnictwa wśród młodego pokolenia, aktywizację obywatelską młodzieży, w tym w szczególności wyłonienie liderów/animatorów.


Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku ponadgimnazjalnym z terenu Krakowa i powiatu krakowskiego. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 90 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (3 klasy szkolne), którzy wezmą udział w warsztatach i poradnictwie obywatelskim. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 6 godzin warsztatów dla każdej grupy składających się z III bloków tematycznych:

  • Blok I. Przemoc - definicje, czyn karalny a wykroczenie, podstawy  prawa, instytucje  pomocowe, procedury.
  • Blok II. Zadania Policji, dzielnicowego, działalność sądów, prokuratury, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, zadania i obowiązki gminy.
  • Blok III. Postawa obywatelska, samorządowość uczniowska, ngo’s, wybory - prawo wyborcze, problemy lokalnych środowisk, wolontariat.

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą mogli skorzystać z poradnictwa obywatelskiego w ramach dwóch godzinnych dyżurów konsultacyjnych. Spośród grupy uczestników warsztatów, trenerzy wytypują 9 osób mających pełnić w przyszłości rolę animatorów lokalnych środowisk młodzieżowych objętych 9-godzinnymi szkoleniami dla liderów młodzieżowych.


Udział w zajęciach będzie bezpłatny.


Rekrutacja szkół zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie rozpocznie się 3 września 2012 roku. Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji i terminów szkoleń zostaną opublikowane w dniu rozpoczęcia naboru.


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »