Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


03.09.2012

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei rozpoczęło rekrutację do projektu pt. „Powstrzymaj przemoc. Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
Warsztaty skierowane są do pracowników oświaty (nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych), pracowników ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek środowiskowych, położnych) oraz pracowników opieki społecznej.Czas trwania warsztatu: 16 godzin lekcyjnych rozłożone na 2 dni szkoleniowe.W ramach zajęć omówione zostaną następujące tematy:

 

  1. Zjawisko przemocy - definicja, rodzaje, stereotypy;
  2. Natura przemocy - mechanizmy powstawania przemocy, w tym  rola uzależnień, uwarunkowania społeczno – kulturowe, biologiczne, zjawiska towarzyszące, cykl przemocy;
  3. Diagnoza - objawy stosowania przemocy (objawy stosowania przemocy -fizyczne, psychiczne, emocjonalne, społeczne, charakterystyka ofiar przemocy - wiktymizacja, efekty urazu, konsekwencje stosowania przemocy, strategie radzenia sobie;
  4. Pomoc ofierze przemocy - rozpoznawanie i zasady pierwszego kontaktu z osobą doznającą przemocy, elementy psychoterapii, rozmowa z ofiara i sprawcą;
  5. Prawne aspekty pomocy dziecku - ofierze przemocy, podstawowe akty prawne dotyczące przemocy w rodzinie i ochrony dziecka;
  6. Procedura Niebieskiej Karty.

 Udział w warsztatach jest bezpłatny.O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona. Każda jednostka może zgłosić więcej niż jednego kandydata. Oferujemy następujące terminy:

  • 20.09-21.09. 2012
  • 27.09-28.09. 2012
  • 04.10-05.10. 2012


Aby zgłosić się na szkolenie należy pobrać formularz zgłoszeniowy i odesłać na adres:
instytutdoskonalenia.sdn@gmail.com. Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Katarzyny Kuźnickiej pod nr telefonu 12 423 48 96 w godz. 10 – 14.Zajęcia warsztatowe odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Dobrej Nadziei przy ulicy Batorego 5 w Krakowie.Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.Formularz zgłoszeniowy do pobrania


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »