Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


17.09.2012

Stowarzyszenie rozpoczęło rekrutację  na szkolenie „Bez barier - Seksualność osób niepełnosprawnych, warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych z zakresu seksualności i higieny intymnej. II edycja”

Celem warsztatu jest edukacja rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie poszerzenia świadomości, rozwijania umiejętności wychowawczych i radzenia sobie z seksualnością podopiecznych.

Uczestnikami szkolenia mogą zostać rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych, których podopieczni przebywają w jednostkach opieki społecznej na terenie miasta Krakowa.

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych rozłożone na 2 dni szkoleniowe. Dodatkowo uczestnicy będą mogli skorzystać z dyżuru konsultacyjnego, po zakończeniu każdego dnia szkoleniowego. Warsztat odbędzie się w Krakowie przy ul. Batorego 5.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny, zostanie potwierdzony certyfikatem uczestnictwa. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę prowadzącą, materiały szkoleniowe i poczęstunek.


O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.

Oferujemy następujący termin:

23-24 października 2012 r.

Aby zgłosić się na szkolenie należy pobrać formularz zgłoszeniowy z załącznika i wypełniony odesłać na adres: instytucjaszkoleniowa.sdn@gmail.com.

Dodatkowych informacji udziela p. Katarzyna Kuźnicka pod nr telefonu: 12 423 48 96, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.Formularz rekrutacyjnyngo.krakow.pl

krakow.pl


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »