Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


10.10.2012

Rekrutacja do udziału w szkoleniu Menager Ekonomii Społecznej.


 

 

W dniach 10-30 października 2012 r. prowadzona będzie rekrutacja do udziału w szkoleniu Menager Ekonomii Społecznej.

Szkolenie „Menedżer ES” będzie trwało 150h. Szkolenie obejmować będzie następującą tematykę:

Lp.

Tematyka

l. godzin

1

Rodzaje podmiotów ekonomii społecznej

5

2

Zasady zakładania podmiotów ekonomii społecznej

10

3

Prawo w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej

15

4

Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej oraz obowiązek sprawozdawczości

10

5

Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej

10

6

Praktyczne zagadnienia marketingowe w podmiotach ekonomii społecznej

15

7

Controling finansowy w podmiotach ekonomii społecznej

10

8

Zarządzanie strategiczne w podmiotach ekonomii społecznej

5

9

Fundraising

15

10

Zajęcia terenowe-wizyta studyjna

10

11

Strategia rozwoju dla podmiotów ekonomii społecznej

5

12

Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem

5

13

Wolontariat

5

14

Coaching w podmiocie ekonomii społecznej

15

15

Pozyskiwanie funduszy UE oraz sprawozdawczość i księgowość projektu

15

16

Zasady konstruowania wniosków aplikacyjnych

10

17

Doradztwo grupowe z zakresu prawa, marketingu i finansów

15

Dodatkowo uczestnik zobligowany jest do uczestnictwa w doradztwie grupowym z 3 tematów: marketing, finanse, prawo w wymiarze  5h/temat. W ramach wsparcia odbędzie się także wizyta studyjna w jednym ze wzorcowych podmiotów ekonomii społecznej, podczas której będzie można poszerzyć wiedze na temat funkcjonowania PES na przykładzie dobrych praktyk.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem uczestnictwa. Wsparcie udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Zapewniona zostanie wykwalifikowana kadra prowadząca, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

 

Aby zgłosić się na szkolenie należy pobrać dokumentację ze strony projektu sdn.org.pl/mowes oraz przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 23.10.2012 r. do godziny 16.00 w Punkcie Wsparcia MOWES mieszczącym się przy ul. Św. Anny 5 w Tarnowie.

Dodatkowych informacji udziela p. Sylwia Jakosz-Pikusa pod numerem telefonu +48 14 626 80 18 lub adresem e-mail: mowes.sdn@gmail.com

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »