Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


16.08.2013

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei rozpoczyna realizację projektu pt. „Powstrzymaj przemoc...
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei rozpoczyna realizację projektu pt. „Powstrzymaj przemoc. Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. II edycja”

Warsztaty skierowane są do pracowników oświaty (nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych), pracowników ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek środowiskowych, położnych) oraz pracowników opieki społecznej.

Czas trwania warsztatu: 16 godzin lekcyjnych rozłożone na 2 dni szkoleniowe.

W ramach zajęć omówione zostaną następujące tematy:

1. Zjawisko przemocy - definicja, rodzaje, stereotypy;
2. Natura przemocy - mechanizmy powstawania przemocy, w tym  rola uzależnień, uwarunkowania społeczno – kulturowe, biologiczne, zjawiska towarzyszące, cykl przemocy;
3. Diagnoza - objawy stosowania przemocy (objawy stosowania przemocy -fizyczne, psychiczne, emocjonalne, społeczne, charakterystyka ofiar przemocy - wiktymizacja, efekty urazu, konsekwencje stosowania przemocy, strategie radzenia sobie;
4. Pomoc ofierze przemocy - rozpoznawanie i zasady pierwszego kontaktu z osobą doznającą przemocy, elementy psychoterapii, rozmowa z ofiara i sprawcą;
5. Prawne aspekty pomocy dziecku - ofierze przemocy, podstawowe akty prawne dotyczące przemocy w rodzinie i ochrony dziecka;
6. Procedura Niebieskiej Karty.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i terminów szkleń wkrótce na naszej stronie.

Zajęcia warsztatowe odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Dobrej Nadziei przy ulicy Batorego 5 w Krakowie.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »