Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


11.12.2013

Nabór do Żłobka Tygryski - lista rankingowa nr 3

W związku z trwającą rekrutacją do Projektu "Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miejskiej Kraków" poniżej publikujemy drugą listę Uczestników Projektu.

 

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

NA PODSTAWIE LISTY RANKINGOWEJ NR 2 Z DNIA 11.12.2013

Nabór w dniach 14.11.2013-11.12.2013

 

 

L.p.

Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

Imię i nazwisko dziecka

Numer ewidencyjny

1

 Wojciech Baj

 Mikołaj Baj

14/T/SDN/2013

2

 Kinga Biały

 Oliwia Biały

16/T/SDN/2013

3

 Elżbieta Grzesik

 Olga  i Nina Grzesik

15/T/SDN/2013

4

 Kinga Zimróz

 Franciszek Święch

13/T/SDN/2013

 

 

Jednocześnie przypominamy, że nabór do Projektu trwa !!! 


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »