Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


19.07.2015

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei rozpoczyna rekrutację do projektu „Uzależnienia behawioralne – profilaktyka, diagnoza, terapia. Szkolenia dla studentów krakowskich uczelni wyższych”


Stowarzyszenie Dobrej Nadziei rozpoczyna rekrutację do projektu „Uzależnienia behawioralne – profilaktyka, diagnoza, terapia. Szkolenia dla studentów krakowskich uczelni wyższych” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy studentów krakowskich szkół wyższych w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 7 cykli szkoleń dla 7 grup uczestników (ok. 20 osób/grupa), po 32 godziny każdy, łącznie 224 godziny szkoleń.
 
Szkolenia składać się z 4 bloków tematycznych: 
- Uzależnienia behawioralne (etiologia, mechanizmy uzależnienia, objawy, funkcjonowanie psychospołeczne, skutki), 
- Rozpoznawanie i diagnoza uzależnień behawioralnych,
- Metody profilaktyki i terapii osób uzależnionych behawioralnie,
- Formy pomocy osobom uzależnionym behawioralnie.


Szkolenia skierowane są do studentów krakowskich uczelni, których studia mają zastosowanie w służbie zdrowia, takich jak: medycyna, pielęgniarstwo, psychologia, pedagogika, praca socjalna i in.


Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres sdn.szkoleniabehawioralne@gmail.com lub dostarczenie do Biura projektu: ul. Batorego 5, Kraków; w każdy piątek w godzinach 10-14. O przyjęciu na szkolenie będziemy informować na bieżąco.

 

Formularz zgłoszeniowy Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »