Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


Kadra

Jesteśmy grupą terapeutów, którzy od wielu lat zajmują się pracą z osobami borykającymi się z uzależnieniem (kwalifikacje kadry potwierdzone są certyfikatami specjalistów oraz instruktorów terapii uzależnień). Część z nas sama doświadczyła zniewolenia od nałogu. Różnorodne osobiste doświadczenia oraz głód wiedzy na temat problematyki uzależnień pozwoliły na stworzenie interesującego programu terapii dla Państwa. Nasze działania opierają się na holistycznym spojrzeniu na osobę. Dostosowujemy swoje metody do indywidualnych potrzeb naszych pacjentów.

PAULINA NOWOTARSKA - Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia.

Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich. 
Specjalizuje się w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej  dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz terapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików. Prowadzi warsztaty i treningi umiejętności. Poddaje się regularnej superwizji specjalistów z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Doświadczenie
– staż w Ośrodku Uzależnień „Szansa” w Pławniowicach,
– staż w Ośrodku Uzależnień „Straszny Dwór” w Czechowicach- Dziedzicach,
– praca w Poradni Leczenia Uzależnień „Monar” w formie streetworkingu i partyworkingu,
– praca w Fundacji Pomost zajmującej się osobami uzależnionymi po odbyciu kary pozbawienia wolności,
- praca w Ośrodku Uzależnień „Nowe życie”.BARBARA BORYCZKO-KOPANIA - Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej ukończonej na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogiczej "Ignatianun" w Krakowie. Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Pracuje z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA.MONIKA TROMBIK- Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia licencjackie oraz magisterskie ze specjalizacją: Pedagogika Resocjalizacyjna.   
Specjalizuje się w prowadzeniu terapii uzależnień. Obecnie znajduje się w trakcie certyfikacji i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych uczestnicząc w Specjalistycznym Szkoleniu w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków, rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Swoją wiedzę i doświadczenia zdobywała m.in. na praktykach w Areszcie Śledczym w Krakowie-Podgórzu oraz stażach klinicznych: w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego "Szansa" w Pławniowicach oraz Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych "Straszny Dwór" w Czechowicach-Dziedzicach.
Prowadzi terapię indywidualną z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz posiadającymi zespół cech syndromu DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików). 
Poddaje się regularnej superwizji specjalistów z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.DOROTA SKWARCZEWSKA- mgr pedagogiki o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Pracuje z uzależnionymi, współuzależnionymi oraz osobami z syndromem DDA. Praca indywidualna i grupowa. 
Doświadczenie:
-Wolontariat w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
-Praca na stanowisku pedagog w Dziennym Ośrodku Socjoterapii - Stowarzyszenie SIEMACHA
-Staż w Krakowskim Instytucie Psychoterapii 
-Mediator w sprawach karnych i postępowaniu w sprawach nieletnich – kurs zorganizowany przez Polskie Towarzystwo MediacyjneMARCIN SZLAGA - mgr Pedagog . Certyfikowany psychoterapeuta uzależnień PARPA. W trakcie procesu certyfikacji  psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego UJ.ROMAN SOLECKI - pedagog, profilaktyk, logoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji; doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt 
w Instytucie Nauk o Wychowaniu na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Katedra Psychologii Zdrowia. Zainteresowania badawcze: aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni, profilaktyka i terapia uzależnień, cyberzagrożenia i zachowania ryzykowne w Sieci, psychoterapia i terapia rodzin, logoterapia.WACŁAW TOBIASZ -MARTYNA REICHMAN - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Od 2013 wykonuje zawód terapeuty uzależnień, posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz z uzależnieniami behawioralnymi. Pracuje z rodzinami i bliskimi osób uzależnionych w ramach terapii DDA i współuzależnienia.
W ramach pracy zawodowej prowadzi grupy psychoedukacyjne, treningi komunikacji i  asertywności, warsztaty z zakresu konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz kreatywnych form spędzania wolnego czasu. 
Od 2017r jest realizatorem programu Candis – kierowanego do problemowych użytkowników przetworów konopi. ADAM WOJAKIEWICZ JOANNA MAZUR- magister psychologii. Studia ukończone na Uniwersytecie Jagiellońskim (kierunek: Psychologia Stosowana). Obecnie pracuje jako psycholog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień. Zajmuje się głównie osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin (osobami współuzależnionymi, DDA). BOGUSŁAWA ZDEBSKA-JANICZAK - Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień PARPA. Uczestniczyła w licznych warsztatach, konferencjach i szkoleniach naukowych, nadal systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Obszar jej  zainteresowań i pracy obejmuje psychoterapię osób uzależnionych, pracę z rodzinami osób uzależnionych, osobami w kryzysie, osobami doświadczającymi  przemocy .Prowadzi terapię indywidualną i grupową,  tworzy i realizuje warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dorosłych oraz młodzieży. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji.
Doświadczenie zawodowe :
-Szpital Specjalistyczny im. Dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, Oddział  rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi,
-Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia W Krakowie
-Krakowski Telefon Zaufania , Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »