Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


17.01.2019

Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich

Od 02 stycznia do 31 grudnia  2019r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei realizuje projekt pn.
Program profilaktyczno- terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi
oraz ich rodzin i bliskich

Projekt jest współfinansowany  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów hazardowych,
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia i skierowany jest do:
1. osób szkodliwie używających konopi
2. osób uzależnionych od konopi
3. rodzin i bliskich osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi
Odbiorcami programu mogą być osoby zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego w wieku
powyżej 16 roku życia.
Zapraszamy na BEZPŁATNE konsultacje i wsparcie w formie:
- indywidualnego wsparcia terapeuty: sesje terapii indywidualnej oraz sesje indywidualne programu
Candis
- poradnictwa rodzinnego
- poradnictwa socjalnego
- grup terapeutycznych dla osób szkodliwie używających i uzależnionych od konopi
-grup terapeutycznych dla rodzin osób szkodliwie używających i uzależnionych od konopi
- konsultacji prawnych
- konsultacji psychiatrycznych
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty :
- NZOZ Dobrej Nadziei, ul. Batorego 5 w Krakowie od Pn-Pt w godz. : 9-19
nr Tel. (12) 633 35 31Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »