Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


Aktywni Obywatele - Wykluczyć wykluczenie

http://aktywniobywatele.sdn.org.pl/


 W ramach projektu „Wykluczyć wykluczenie” seniorzy mogą bezpłatnie skorzystać z następujących form wsparcia:

 

- poradnictwo prawne- możliwość uzyskania profesjonalnego i rzetelnego poradnictwa w sprawach mieszkaniowych, rodzinnych, spadków, własności i innych, osobiście w Biurze Projektu lub telefonicznie zgodnie z harmonogramem pracy prawników (dostępny poniżej)

 

- warsztaty cyfrowe- praktyczna nauka obsługi internetowych platform urzędowych oraz zdalnego załatwiania spraw urzędowych, zakładania indywidualnych kont, składania wniosków

 

- warsztaty obywatelskie- poznanie możliwości realnego wpływu na to, co dzieje się w mieście, praktyczna nauka tworzenia i składania wniosków obywatelskich

 

- wykłady- praktyczna wiedza dot. zagadnień prawnych szczególnie istotnych dla seniorów oraz znaczenia i możliwych form aktywności obywatelskiej, jaką mogą podejmować seniorzy

 

Zapewniamy dostosowanie do wszelkich aktualnych wymogów sanitarnych oraz zajęcia warsztatowe w małych grupach.

 

Z oferowanych usług mogą skorzystać wszystkie osoby powyżej 55 roku życia, zamieszkujące na terenie powiatu krakowskiego. Wszystkie usługi są bezpłatne i realizowane przez wykfalifikowaną i doświadczoną kadrę, która na co dzień pracuje z seniorami.

Zapraszamy!

 

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem: 789 388 884 od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-14:00

 

UWAGA! Zapisy obowiązują na wszystkie formy wsparcia. Zapisy obowiązują także w przypadku poradnictwa prawnego świadczonego przez telefon (należy umówić się na poradę telefoniczną).

 

Biuro Projektu: Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, 31-135 Kraków, ul. Batorego 5 (duża zielona brama)
Dyżur prawników październik 2021

Odwiedź także:

http://cas.sdn.org.pl/

https://aktywniobywatele.org.pl/

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Patronat medialny nad projektem sprawuje Głos Seniora- ogólnopolskie czasopismo dla seniorów


 


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »