Catering Progres

Spółdzielnia Socjalna Progres realizuje projekt pod nazwą „Rozszerzenie
oferty cateringowej Spółdzielni Socjalnej Progres”. Projekt finansowany
w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i
Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 w ramach Krajowego
Planu Odbudowy. Wartość dofinansowania: 158 000,00zł.

Spółdzielnia Socjalna Progres realizuje działania w ramach Programu
„Przedsiębiorstwo społeczne+” na lata 2023-2025. Wartość dofinansowania:
127 698,00zł. W ramach programu realizowane jest wsparcie zatrudnienia,
wsparcie bieżące oraz wsparcie reintegracji.

Zarząd spółdzielni:

Spółdzielnia Socjalna PROGRES

ul. Stefana Batorego 5, 31-135 Kraków

NIP 676-243-48-98

Sprawy organizacyjne, catering:

Telefon: 668 648 766 (09:00 – 16:00)

E-mail: catering.progres@gmail.com


Manager:

Telefon: 602 220 199


Strona internetowa Catering Progres: catering.sdn.org.pl