Usługi wzmacniające lub odbudowujące naturalny system wsparcia, tj. rodzinę

Nasze Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne pn. „Usługi wzmacniające lub odbudowujące naturalny system wsparcia tj. rodzinę”, które jest realizowane na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 maja 2022 r. do 29 lipca 2022r. w ramach projektu pn.: „Aktywni Zawodowo-Aktywni społecznie”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.