Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oferuje profesjonalną pomoc w formie psychoterapii indywidualnej, poradnictwa psychologicznego oraz konsultacji i leczenia psychiatrycznego. Wspomagamy młodych ludzi mających trudności w domu, w szkole i nieradzących sobie z codziennymi problemami. Leczymy traumy i urazy zadawane przez innych. 


Zakres leczonych zaburzeń obejmuje m.in.:

– zaburzenia nastroju, epizody i zaburzenia depresyjne

– zaburzenia nerwicowe (fobie społeczne, zaburzenia lekowe, nerwica natręctw, zaburzenia adaptacyjne)

– zaburzenia behawioralne (zaburzenia odżywiania, snu, seksualne)

– zaburzenia rozwoju psychologicznego (zaburzenia umiejętności szkolnych, zaburzenia hiperkinetyczne)

– zaburzenia zachowania i emocji w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia funkcjonowania społecznego)


Do współpracy zapraszamy rodziców i opiekunów, ponieważ wierzymy, że wspólnie uda nam się udźwignąć problem, który dla młodego człowieka może być za ciężki… 


Realizujemy umowy z Gminą Miejską Kraków oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzięki temu oferowana przez nas pomoc jest BEZPŁATNA. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę: lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów i pedagogów. Wystarczy zadzwonić lub przyjść i umówić się na konsultację.


NZOZ Dobrej Nadziei 

ul. Stefana Batorego 5, 31-135 Kraków 

Telefon: (12) 633 35 31

Email: rejestracja@sdn.org.pl


KADRA

LEKARZE:

lek. med. Danuta Zyblikiewicz – specjalista psychiatra, II stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii dziecięcej.

lek. med. Stanisław Dumania  – specjalista psychiatra. II stopień psychiatrii.

TERAPEUCI:

mgr Gzyl Monika – psycholog, psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP, członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, afiliowanego przy Europejskim Stowarzyszeniu New Lacanian School (NLS).

mgr Iwańska Wioleta – psychoterapeuta w procesie certyfikacji PTP, asystent psychodramy wg Moreno, aktualnie w trakcie szkolenia I stopnia. Certyfikowany Trener Treningu Umiejętności Społecznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się terapią osób dorosłych, młodych dorosłych oraz młodzieży. Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji. Na co dzień pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego, a także w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.

mgr Kuzian Martyna – psycholog, psychoterapeutka w trakcie całościowego kursu psychoterapii w nurcie integracyjnym, przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła studia podyplomowe Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa, roczny kurs Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży oraz kurs Trenera Umiejętności Społecznych.

mgr Dąbroś Michalina – psycholog, psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty organizowanego przez Fundację „Kontekst” na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin, pracuje z młodzieżą.

mgr Jasińska Joanna

mgr Kozub-Szewczyk Sylwia -pedagog resocjalizacji (Uniwersytet Jagielloński), w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii w krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych, przygotowującym do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Prowadzi terapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz terapię par i rodzin.

mgr Masłowiec Piotr – psycholog, absolwent Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, specjalność kliniczno-sądowa. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

mgr MALIŃSKA BARBARA – psycholożka (specjalność kliniczna), w trakcie całościowego szkolenia z Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) i Europejskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (EABCT), uczestniczka studiów podyplomowych z Terapii akceptacji i zaangażowania. Ukończyła roczne studium podyplomowe na kierunku Interwencja Kryzysowa.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Nerko Joanna – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie rocznego kursu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej dzieci i młodzieży, w trakcie studiów podyplomowych z Seksuologii klinicznej.

mgr Skrzypek Paweł – mgr psychologii. Absolwent Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierunek Psychologia kliniczno-sądowa. Obecnie kształcę się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

mgr Stecura Olga – psycholog, w trakcie całościowego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP, ukończone studia podyplomowe z kryzysów psychologicznych i interwencji kryzysowej

mgr Szeląg Aleksandra – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Filozoficzny – Psychologia) z ukończoną ścieżką specjalizacyjną psychologii sądowej. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych Resocjalizacja i Socjoterapia (Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego). Ukończony kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Pracy z Genogramem. Aktualnie właścicielka strony poświęconej psychoedukacji www.psychotki.pl

mgr Tarasek Paulina – psycholog, psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP