Poznaj Nas

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei jest organizacją działającą od grudnia 1999 roku na terenie Krakowa i Małopolski. Realizuje swoją misję w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, w tym w profilaktyce i terapii uzależnień, edukacji, oświacie i wychowaniu. Służy pomocą całej rodzinie – osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży, osobom z niepełnosprawnościami i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Misja i cele:

– Terapia i profilaktyka uzależnień

– Psychoterapia dla dzieci i młodzieży

– Terapia i poradnictwo rodzinne

– Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami

– Poradnictwo obywatelskie

– Wolontariat

– Edukacja i szkolenia

– Projekty unijne i grantowe