Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin

BEZPŁATNA PSYCHOTERAPIA DLA KRAKOWSKICH RODZIN 

Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin prowadzony jest przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie nieprzerwanie od listopada 2003 roku. 

Ośrodek oferuje: 

-kompleksową diagnozę indywidualną i systemową

-specjalistyczne poradnictwo psychologiczne indywidualne i rodzinne

-terapię indywidualną osób dorosłych 

-terapię rodzinną 

-konsultacje par, małżeństw 

Usługi dostępne są dla wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków bez skierowania i rejonizacji. Zapraszamy!

Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin 

ul. Stoczniowców 7, 30-709 Kraków 

Telefon: 12 633 35 31

Email: opitr_basztowa@op.pl


NZOZ Dobrej Nadziei 

ul. Stefana Batorego 5, 31-135 Kraków

Telefon: 12 633 35 31

Email: opitr_basztowa@op.pl


Projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach umowy na lata 2021 – 2024.

www.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl

www.mops.krakow.pl


KADRA

mgr MAŁGORZATA LEBIODA – kierownik Ośrodka, wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe: komunikacja społeczna i doradztwo personalne, ukończony kurs z zakresu zarządzania projektami.

mgr MAGDALENA WOJNAR – mgr psychologii , psychoterapeuta (nr 189) i superwizor psychoterapii (nr 49) Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr AGNIESZKA TURKOT – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta PTP nr 502.

mgr MARTYNA OLCZYK – mgr psychologii , ukończone szkolenie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP; członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr ANNA DOBECKA – pedagog, w trakcie szkolenia do certyfikatu PIPI.

mgr MONIKA GZYL – psycholog, psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP, członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, afiliowanego przy Europejskim Stowarzyszeniu New Lacanian School (NLS).

mgr MICHALINA DĄBROŚ – psycholog, psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty organizowanego przez Fundację „Kontekst” na rzecz Rozwoju Psychoterapii i terapii Rodzin.

mgr AGNIESZKA SOBUŚ – ukończyła studia na Wydziale Lekarskim UJ CM. Obecnie pracuje w Szpitalu im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, gdzie realizuje szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

mgr ARLETTA SKAWIŃSKA – psychoterapeuta, pracuje w nurcie systemowym i psychodynamicznym. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii rodzinnej i terapii par. Doświadczenie: Małopolskie Centrum Psychoterapii Klinika Małżeńska Psychoterapia Par, Klinika Psychoterapii Rodzin i Par Fundacja Znaczenie. Staże: Ambulatorium Terapii Rodzin Szpital Uniwersytecki, Oddział Psychiatrii Dorosłych Szpital Uniwersytecki.

mgr STECURA OLGA – psycholog, w trakcie całościowego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP, ukończone studia podyplomowe z kryzysów psychologicznych i interwencji kryzysowej.

mgr SZCZEPARA KATARZYNA

mgr ŚLISZ ALEKSANDRA – psycholog i psychoterapeuta w trakcie czteroletniego całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ. Doświadczenie zdobywałam na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego. Specjalizuję się w psychoterapii w nurcie psychodynamicznym adresowanym do osób dorosłych.

mgr POBUDKIEWICZ DANIEL – mgr psychologii, odbyte praktyki na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. W polu zainteresowań zawodowych znajdują się psychologia zdrowia i etyka zawodu psychologa.

mgr POCH GABRIELA – psycholog, w trakcie 4 letniego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterpeuty w Krakowskim centrum Psychodynamicznym. Absolwentka Zerowego kursu psychoterapii Szpitala Babińskiego w Krakowie.

mgr KASTEK SYLWIA – psycholog z wykształceniem pedagogicznym. Prowadzi poradnictwo psychologiczne.

mgr KAWA GABRIELA

mgr KAWA AGNIESZKA

mgr MUSIOŁ SONJA – absolwentka Krakowskiej Akademii Ignatianum na kierunku psychologia. Aktualnie w trakcie kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

mgr WIATR DARIA – psycholog i psychoterapeutka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Psychologia Stosowana. Obecnie w trakcie czteroletniego całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym , rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną w oparciu o podejście psychodynamiczne.

mgr MALIŃSKA BARBARA – psycholożka (specjalność kliniczna), w trakcie całościowego szkolenia z Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) i Europejskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (EABCT), uczestniczka studiów podyplomowych z Terapii akceptacji i zaangażowania. Ukończyła roczne studium podyplomowe na kierunku Interwencja Kryzysowa.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr MASŁOWIEC PIOTR – psycholog, absolwent Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, specjalność kliniczno-sądowa. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

mgr WEŁNA ALEKSANDRA

mgr ABRAM ANNA

dr WINNICKA BEATA – dr nauk społecznych w zakresie psychologii, w trakcie całościowego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. W Stowarzyszeniu prowadzi terapię par i rodzin. 

mgr KOZUB-SZEWCZYK SYLWIA – pedagog resocjalizacji (Uniwersytet Jagielloński), w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii w krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych, przygotowującym do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Prowadzi terapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz terapię par i rodzin.

mgr HAJDER DOMINIKA – psycholog (specjalność kliniczna) i hipoterapeuta. Jako psycholog pracuję głównie z osobami dorosłymi, rodzinami i osobami starszymi. Jako hipoterapeuta mam doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dziecięcym porażeniem mózgowym oraz Zespołem Downa.