Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


Wspierane kampanie

SDN jest ambasadorem:


- Kampanii „Dzieciństwo bez Przemocy”, której celem jest uświadomienie rodzicom negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych wobec dzieci oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.

Dzieciństwo Bez Przemocy

 

 

- Kampanii „Zły Dotyk” poświęconej problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci.  Jest ona skierowana do rodziców i profesjonalistów (nauczycieli, pedagogów, psychologów), a jej celem jest edukacja w zakresie możliwości ochrony najmłodszych i pomocy dzieciom, które doświadczyły wykorzystywania.

Strona kampanii Zły Dotyk

 

 

- Kampanii „Dobry Rodzic – Dobry Start”, która powstała z myślą o rodzicach przeżywających trudne emocje, związane z nową sytuacją, jaką jest pojawienie się w ich życiu małego dziecka.

Strona kampanii Dobry Rodzic - Dobry Start

 

 

- Kampanii „Kraków Stawia na Rodzinę” realizowanej przez samorząd Miasta Krakowa w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”. Poprzez rozmaite akcje edukacyjne i imprezy ma ona wspierać samorządy lokalne w działaniach wzmacniających więzi rodzinne oraz przekazywać mieszkańcom informacje o roli rodziny w promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Strona kampanii Kraków Stawia na Rodzinę


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »