Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


24.11.2010

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej
W dniach 27.09-29.10.2010 Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, na podstawie pozwolenia nr PB.5022-41/10 wydanego przez Prezydenta Miasta Krakowa dnia 24.09.2010, prowadziło zbiórkę publiczną na rzecz adaptacji oraz wyposażenia nowopowstającej Poradni Zdrowia Psychicznego na pl. Świętego Ducha 3 w Krakowie.
Podczas zbiórki zebrano kwotę 17 465,50 zł. Koszt przeprowadzenia zbiórki wyniósł 232,70 zł (82,70 zł zakup puszek kwestorskich, 100,00 zł wydruk ulotek i 50,00 zł wydruk plakatów). Dochód ze zbiórki wyniósł 17 232,80 zł.
Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 22.11.2010 r. postanowiono przeznaczyć zebrane środki finansowe na częściowe pokrycie faktury z dn. 29.10.2010 r. za remont i adaptację pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei
Ul. Batorego 5, 31-135 Kraków


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »