Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


01.08.2011

„Bez barier - Seksualność osób niepełnosprawnych, warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych z zakresu seksualności i higieny intymnej.”


Od 1 sierpnia 2011 roku Stowarzyszenie realizuje projekt „Bez barier - Seksualność osób niepełnosprawnych, warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych z zakresu seksualności i higieny intymnej”  współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


Głównym celem zadania jest edukacja rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie poszerzenia świadomości, rozwijania umiejętności wychowawczych i radzenia sobie z seksualnością podopiecznych..

Projekt adresowany jest do rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, których podopieczni przebywają w jednostkach opieki społecznej  z terenu miasta Kraków.

Podstawą do kwalifikacji na szkolenie będzie przebywanie podopiecznego w placówce weryfikowane na podstawie oświadczenia.

 

W ramach projektu zostanie przeprowadzone 8 godzinne (godziny lekcyjne) szkolenie, dwa dni szkoleniowe dla 4 grup szkoleniowych . Zajęcia będą odbywały się w 10 osobowych grupach. Zasadnicza część szkolenia zostanie poświęcona seksualności osób niepełnosprawnych. Uczestnicy zostaną zapoznani z problematyka rozwoju fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście rozwoju seksualnego. Przedstawiony i omówiony zostanie problem dorosłości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie. W trakcie zajęć poruszony zostanie temat stereotypowo postrzegania życia intymnego osób niepełnosprawnych i przedstawione fakty medyczne i psychologiczne na omawianą tematykę. Głównym zadaniem szkolenia jest wzbogacenie rodziców i opiekunów w kompetencje edukacyjne i umiejętność rozmowy na tematy drażliwe z niepełnosprawnymi członkami rodzin.  Prowadzący postarają się również przekazać wiedzę beneficjentom na temat roli i współpracy w rozwiązywaniu trudności w sferze seksualnego funkcjonowania. Przedstawione zostaną również podstawowe zagrożenia które mogą dotknąć osobę niepełnosprawną intelektualnie a związane są z jej płciowością i sposoby niwelowania tych zagrożeń. Ostatni blok będzie dotyczył higieny, również intymnej, temat ten zostanie poruszony ze względu na liczne uwagi i zapotrzebowanie zgłaszane ze strony pracowników i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie.


Rekrutacja trwa, Po szczegóły prosimy o kontakt telefoniczny z p. Małgorzatą Lebiodą, Moniką Cyboran –Trzebińską lub Anną Porańską  pod nr telefonu: 668 – 447 – 421


Dokument do pobrania: formularz zgłoszeniowy.


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »