Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


03.09.2012

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei rozpoczęło rekrutację do projektu pt. „Profilaktyka uzależnień. Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych i wychowawców w świetlicach szkolnych oraz osób zawodowo pracujących z dziećmi i młodzieżą poza systemem oświaty”
Warsztaty skierowane są do pracowników oświaty ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób zawodowo pracujących z dziećmi w placówkach, takich jak: świetlice szkolne, świetlice terapeutyczne, Dzienne Ośrodki Pomocy oraz kluby młodzieżowe z terenu powiatu krakowskiego, wielickiego i miasta Kraków.Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych rozłożone na 2 dni szkoleniowe.W ramach zajęć omówione zostaną następujące tematy:

 1. „Jak rozpoznać?” - Zjawisko narkomanii, podstawowe objawy wskazujące na używanie poszczególnych narkotyków, zjawiska towarzyszące, slang, fakty i mity na temat narkotyków;
 2. „Co to za narkotyk?” – Tabela substancji;
 3. „Dlaczego sięgają?” Diagnoza zjawiska;
 4. „Jak działa mechanizm uzależnienia?” - Mechanizmy wchodzenia w uzależnienie, fazy uzależnienia;
 5. „Dopalacze – nowy narkotyk?” - Nowe substancje psychoaktywne, fakty i mity na temat dopalaczy;
 6. „Jak rozmawiać z młodzieżą o narkotykach?”;
 7. „Co z tą adolescencją?” – Kryzys tożsamości, wiek adolescencji.Udział w warsztatach jest bezpłatny.O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona. Każda jednostka może zgłosić więcej niż jednego kandydata.Oferujemy następujące terminy:

 • 24.09 - 25.09.2012
 • 01.10 - 02.10.2012


 • Aby zgłosić się na szkolenie należy pobrać formularz zgłoszeniowy i odesłać na adres:
  instytutdoskonalenia.sdn@gmail.com.

  Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Katarzyny Kuźnickiej pod nr telefonu 12 423 48 96 w godz. 10 – 14.  Zajęcia warsztatowe odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Dobrej Nadziei przy ulicy Batorego 5 w Krakowie.  Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  Formularz zgłoszeniowy do pobrania


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »