Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


03.09.2012

Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „Bez barier - Seksualność osób niepełnosprawnych, warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych z zakresu seksualności i higieny intymnej. II edycja”.
Projekt adresowany jest do rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, których podopieczni przebywają w jednostkach opieki społecznej na terenie miasta Krakowa.

W ramach projektu zrealizowane zostanie 8 godzinne szkolenie dla 15 uczestników. Szkolenie ma przygotować rodziców i opiekunów do podejmowania przez ich podopiecznych ról osobistych w życiu dorosłym ze szczególnym naciskiem na sferę seksualną, jak również służy nabyciu umiejętności sprawnego komunikowania i informowania podopiecznych w zakresie fizjologii i biologii ciała, higieny i zabiegów pielęgnacyjnych, prokreacji, tożsamości płciowej i profilaktyki wykorzystywania seksualnego. Udział w zajęciach ma pozwolić uniknąć kierowania się stereotypami w rozmowach i codziennym kontakcie oraz spojrzeć na niepełnosprawność w sposób bardziej kompleksowy, dzięki czemu rozwiązywanie problemów uczuciowych i seksualnych podopiecznych stanie się łatwiejsze.

Tematyka zajęć obejmie następujące  zagadnienia:

 

  1. Rozwój fizyczny, psychiczny i seksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie. Potrzeby.
  2. Niepełnosprawni intelektualnie w dorosłym życiu.
  3. Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie. Prawda, mity, stereotypy.
  4. Jak edukować i rozmawiać o życiu płciowym z niepełnosprawnym intelektualnie.
  5. Modyfikowanie niepożądanych zachowań seksualnych osób niepełnosprawnych intelektualnie.
  6. Jak rodzic i opiekun może pomóc rozwiązywać trudności w sferze życia seksualnego członka swojej rodziny.
  7. Zagrożenia i sposoby ich niwelowania.
  8. Higiena intymna.

 Po szkoleniu odbędzie się 2 – godzinny dyżur konsultacyjny.Udział w projekcie będzie bezpłatny.Rekrutacja na warsztaty rozpocznie się w II połowie września 2012 roku. Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji i terminu szkolenia zostaną opublikowane w dniu rozpoczęcia naboru.Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.www.krakow.pl

ngo.krakow.pl

 


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »