Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


11.07.2013

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei rozpoczyna realizację projektu "Uzależnienia behawioralne - profilaktyka, diagnoza, terapia. Szkolenia dla studentów Krakowskich Szkół Wyższych"

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei rozpoczyna realizację projektu „Uzależnienia behawioralne – profilaktyka, diagnoza, terapia. Szkolenia dla studentów krakowskich uczelni wyższych” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.


Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy studentów krakowskich szkół wyższych w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 6 cyklów szkoleń dla 6 grup uczestników (ok. 20 osób/grupa), po 32 godziny każdy, łącznie 192 godziny szkoleń.

 

Szkolenia składać się będą z 4 bloków tematycznych:

- Uzależnienia behawioralne (etiologia, mechanizmy uzależnienia, objawy, funkcjonowanie psychospołeczne, skutki),

- Rozpoznawanie i diagnoza uzależnień behawioralnych,

- Metody profilaktyki i terapii osób uzależnionych behawioralnie,

- Formy pomocy osobom uzależnionym behawioralnie.

Szkolenia skierowane będą do studentów krakowskich uczelni , których studia mają zastosowanie w służbie zdrowia, takich jak: medycyna, pielęgniarstwo, psychologia, pedagogika, praca socjalna i in.

 

Rekrutacja na cykle szkoleniowe rozpocznie się w listopadzie, o szczegółach będziemy informować na bieżąco.


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »