Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


05.11.2013

Nabór do Żłobka Tygryski - lista rankingowa nr 1W związku z zakończeniem pierwszego okresu rekrutacji do Projektu "Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miejskiej Kraków" poniżej publikujemy pierwszą listę Uczestników Projektu.


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

NA PODSTAWIE LISTY RANKINGOWEJ NR 1 Z DNIA 04.11.2013

Nabór w dniach 16.09-25.10

 

 

L.p.

Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

Imię i nazwisko dziecka

Numer ewidencyjny

1

 Katarzyna Baron - Lisiakiewicz

 Daniel Lisiakiewicz

3/T/SDN/2013

2

 Katarzyna Bienias

 Filip Bienias

4/T/SDN/2013

3

Dorota Kulińska - Osip

 Brunon Osip

6/T/SDN/2013

4

Marzena Nowosad

 Zuzanna Bączek

5/T/SDN/2013

5

Ewelina Sokalskyy

 Anastazja Sokalskyy

2/T/SDN/2013

6

Dawid Stawiak

 Zuzanna Stawiak

8/T/SDN/2013

7

Agnieszka Sudoł - Piecha

 Leon Piecha

1/T/SDN/2013

8

Agnieszka Wróblewska - Mól

 Jan Mól

7/T/SDN/2013Jednocześnie przypominamy, że nabór do Projektu trwa - zapraszamy na stronę żłobka http://www.zlobektygryski.sdn.org.pl/


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »