Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich

Od 3 stycznia do 31 grudnia 2022r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei realizuje projekt pn. „Program profilaktyczno- terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia i skierowany jest do:

1. osób szkodliwie używających konopi

2. osób uzależnionych od konopi

3. rodzin i bliskich osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi


Odbiorcami programu mogą być osoby zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego w wieku powyżej 16 roku życia.
Zapraszamy na BEZPŁATNE konsultacje i wsparcie w formie:

-indywidualnego wsparcia terapeuty: sesje terapii indywidualnej oraz sesje indywidualne programu Candis

-poradnictwa rodzinnego

-poradnictwa socjalnego

-grup terapeutycznych dla osób szkodliwie używających i uzależnionych od konopi

-grup terapeutycznych dla rodzin osób szkodliwie używających i uzależnionych od konopi

-konsultacji prawnych

-konsultacji psychiatrycznych


Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty :


NZOZ Dobrej Nadziei

ul. Stefana Batorego 5, 31-135 Kraków

Poniedziałek – Piątek w godzinach: 9:00-19:00

Telefon: (12) 633 35 31 lub 796 231 871


Zadanie publiczne jest realizowane w ramach narodowego programu zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu rozwiązywania problemów hazardowych, będących w dyspozycji ministra zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.