Zadanie publiczne pn. „Pokonaj Stres” Profilaktyka i wsparcie psychologiczne dla dorosłych mieszkańców Krakowa.

Nasze Stowarzyszenie w okresie od maja do grudnia 2022 r. realizuje zadanie publiczne pn. „Pokonaj stres” współfinansowane ze środków Miasta Krakowa, w ramach którego udzielamy wsparcia psychologicznego dla dorosłych mieszkańców Krakowa.
Zapraszamy do skorzystania z:

-indywidualnego poradnictwa psychologicznego

-warsztatów radzenia sobie ze stresem


Warsztaty wyposażą uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności dot. stresu i metod radzenia sobie ze stresem. Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne, zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa. Po więcej informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem: 668 487 222 lub mailowo: sdn.pokonajstres@gmail.com Zapisy osobiste w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Batorego 5 lub telefonicznie: 668 487 222 od 16 maja. Zachęcamy do udziału!